skip to Main Content
ROMNIBUS Egyesület - 3868 Encs, Fő út 42. +3630 633 03 63 romnibus@romnibus.hu

2012-2014

Az Egyesület konzorciumban az Encsi Többcélú Kistétségi Társulás és a Magyarországi Roma Parlament Encsi Tagszervezetével egy komplex kistérségi humán erőforrás fejlesztést kívánt megvalósítani a pályázatban kidolgozott tevékenységek által.

A tagi finanszírozású, konzorciumban megvalósított, lehatárolt feladatkörű és tevékenységű komplex projektünkben az elsődleges munkaerő-paci kompetenciák becsatornázását tűztük ki fő prioritásnak, az innovatív gondolkodás és a humán erőforrás fejlesztés eszközei révén. OKJ-s képzések, melyek során 30 fő OKJ gombatermesztő valamint kulcskompetenciák fejlesztése képzésen vett részt eredményesen, illetve 15 fő szociális ápoló/gondozó OKJ-s képzésben tett sikeres vizsgát, akik esetében a foglalkoztatás csupán a végzettség hiánya emelt gátat. Emellett 10 fő foglalkoztatását vállalta az egyesület a projekt keretein belül. Konzorciumi partnereink emellett vitték saját projektelemeiket.

Projektünk két tématerületre koncentrált:

1. Hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztathatósági-oktatási kompetenciát növelő tevékenység.

a. Általános célok

Egyik programelemünk az Encsi kistérséghez tartozó településeken, a hátrányos helyzetű roma és nem roma munkanélküliek társadalmi re-integrációját segítő képzési és foglalkoztatási esélyeinek növelését, megteremtését célozta. A program átfogó céljai közé tartozik a munkanélküliség csökkentésén túl a társadalmi szolidaritás és a roma lakosság elfogadottságának növelése, a program által érintett településeken.

Főbb célok:   

 • a helyi gazdaság jövedelemtermelő képességének és a foglalkoztatásban betöltött szerepének növelése
 • a helyi gazdasági tevékenységek innovatív jellegéhez való hozzájárulás
 • a szegénység elleni küzdelem
 • társadalmi, gazdasági és szociális egyenlőtlenségek csökkentése, ledolgozása
 • az oktatás, képzettségi szint általános színvonalának emelése a kistérségben
 • munkaerőpiac, szociális jellegű gazdaság fejlesztése
 • önálló munkavégzés, őstermelővé, vállalkozóvá válás elősegítése
 • a kistérség munkahelyi humán infrastruktúrájának növelése
 • a mezőgazdaság fejlesztése
 • roma közösségek felzárkóztatása

b. Konkrét célok

 • Az állam által elismert szakképesítés, rész-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés: OKJ-s képzések beindítása – gombatermesztő, burkoló – a hátrányos helyzetű csoportok körében.
 • Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló képzések, pályaorientáló és álláskeresési ismeretek megszerzését segítő képzés.
 • Vállalkozói ismereteket és készségeket fejlesztő képzés, digitális kompetencia fejlesztés, szocializációs tréning, munka-erőpiaci tréning, környezeti, fenntarthatósági ismeretek.
 • Álláskereső tanácsadói iroda működtetése.
 • Tanácsadás – munka, pálya, álláskeresési, foglalkoztatási, munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása.
 • Munkahelyfeltárás, munkaközvetítés, állásbörze, álláskereső klub szervezése.
 • Mentorálás, tutorálás (egyéni fejlesztés), munkahelyi beilleszkedés segítése, munkapróba.
 • Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása
 • Termelőiskola – gombaiskola létrehozása
 • Alkalmassági vizsgálatok
 • Foglalkoztatás
 • Üzem/gyárlátogatás
 • Workshop-ok, konferenciák

2. Szociális, oktatási és foglalkoztatási közszolgáltatások szakembereinek képzését támogató tevékenység.

Encsi Többcélú Kistérségi Társulás területén lévő szociális ellátást végző Intézményekben dolgozók képzése, továbbképzése, a dolgozók szakmai tudásának fejlesztése.

a. Általános cél a jelenlegi állományban lévő dolgozók képzésével, továbbképzésével a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentése, idősek, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek társadalomba integrálásának előkészítése.

b. Konkrét cél a kistérség területén található Gondozási Központ alkalmazottai körében:

 • Szükséglet és igényfelmérés a helyi humán szolgáltatási és ehhez kapcsolódó képzési igényeket illetően,
 • szociális gondozó és ápoló OKJ-s végzettség megszerzése
 • továbbá a helyi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, valamint közösségi szolgáltatások, érdekképviseleti funkciók fejlesztése a munkatársak képzésével, szervezetfejlesztéssel,
 • gyakorló szakemberek felkészítése, képzése, a szakemberek közötti tapasztalatcsere, tudástranszfer erősítése, szervezetfejlesztés a helyi fejlesztési terveknek megfelelően.
Back To Top