skip to Main Content
ROMNIBUS Egyesület - 3868 Encs, Fő út 42. +3630 633 03 63 romnibus@romnibus.hu

2017-2019

A pályázat a hátrányokkal küzdő roma lányok iskolai lemorzsolódásának csökkentését, valamint ehhez kapcsolódóan a továbbtanulási esélyeik növelését célozza. A beavatkozások stabil alapot teremtenek a majdani iskolai előrehaladásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, és a későbbi foglalkoztathatósághoz, valamint hozzájárulnak életminőségük, egészségi állapotuk javulásához, továbbá szüleik nevelési képességének fejlődéséhez.

A korábbi felmérések, kutatások és az előző pályázat tapasztalatai is alátámasztják, hogy városunkban indokolt külön figyelmet fordítani a roma lányok iskolai sikerességének megsegítésére és a korai iskolaelhagyásának megelőzésére. A kiválasztott 25 lány tanulásra való ösztönzését, reális célkitűzések megfogalmazását sokoldalú programokkal kívánjuk támogatni ebben a projektidőszakban.

5 mentor, 25 mentorált lány

Kiemelt szerepet szánunk a mentorálásnak a hátrányos helyzetű családokkal való kapcsolattartásban, hiszen a személyes kapcsolat, a rendszeres odafigyelés, az egyéni segítségnyújtás a problémák kezelésében, az iskolai teljesítmények nyomon követése, a biztatás, bátorítás, elengedhetetlenül fontos a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára.

Önkéntesek bevonása

Fontosnak tartjuk az önkéntesek bevonását is, mert, mint általában minden élethelyzetben, így az iskolai tanulmányokban is nagy jelentőséggel bírnak a pozitív életutak közvetlen bemutatásai, ezért fontos, hogy jó példát is megismerjenek. Ebben a középfokú és felsőfokú képzésben tanuló vagy végzett roma fiatalok, felnőttek mutathatnak példát saját életútjukkal.

Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek biztosítása, a biztonságos internethasználat elősegítése, a veszélyek tudatosítása, valamint az önvédelmi képességek növelése. Preventív célú (pl. drogmegelőzés) programok

Sajnos a térségünkben egyre nagyobb teret nyer a káros szenvedélyek megjelenése már fiatal korban is. Ezért figyelmet kell fordítanunk az áldozattá válás és szenvedélybetegségek megelőzését célzó tréningek szervezésére, hogy soha ne jussanak el az áldozattá válásig; érezzék és tudják azt, hogy a helytelen és rossz útról is van mindig visszatérés. Megmutatni nekik azt, hogy hasznosan és egészségtudatosan is el lehet az időt tölteni.

Csoportfoglalkozások, csoportos mentorálások

Az önismereti és csoportfejlesztő játékokkal igyekszünk a pozitív énképüket erősíteni, biztatni őket arra, hogy kitartó tanulással, megfelelő hozzáállással képességeiknek megfelelően sikeres emberekké válhatnak.

A családi és női szerepek

A mai korban a női szerepek megváltoztak, így a lányoknak nem feltétlenül a „fakanálnál kell megragadniuk”, a tanulással tudást szerezve a munka világában is sikeresek lehetnek. Be kell láttatnunk velük, hogy a korai gyermekvállalás felelőtlenség több okból is; egy részről még személyiségük sem alkalmas a gyermeknevelésre, másrészről pedig a tárgyi körülményeket, az anyagi biztonságot sem tudják megteremteni.

Családlátogatás, mentorálás

A gyermek iskolai tanuláshoz, munkához való hozzáállásában nagy jelentőséggel bír a szülői motiváció. A családnak biztatni, támogatnia kell a gyermekeket a képességeiknek megfelelő továbbtanulásra, a munka világában való elhelyezkedést biztosító szakma megszerzésére.  A mentorok a családokkal való találkozások alkalmával erősítik azt a nézetet, mely szerint a szeretetteljes, következetes családi élet egyik biztosítéka lehet a felelősségteljes felnőtté válásnak.

A csoportfoglalkozások egyik kiemelt témája a szakma iránti érdeklődés feltérképezése, a pályaválasztásra való felkészülés segítése, annak érdekében, hogy minél hamarabb kiderüljön az irányultságuk, azok a személyiségjegyek, amelyek alkalmassá teszik őket egy-egy szakma sikeres megszerzésére. Ehhez kapcsolódva lehetséges a szakmához elengedhetetlenül szükséges szaktárgyi ismeretekre való koncentrálás.

Sport és kreatív foglalkozások

Fontos megmutatni a lányoknak, hogy hasznosan és aktívan hogyan lehet eltölteni a szabadidőt. Több tevékenységet kínálunk számunkra, melyekből érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak. A kreatív foglalkozások alkalmával az alkotás örömét éljék meg, esztétikai érzékük fejlődjön. Olyan technikák elsajátítását is tervezzük, amelynek segítségével személyes használati és dísztárgyakat is tudnak készíteni. A foglalkozásokon megjelenik a roma népismeret, a roma kultúra sajátosságai, hagyományai. Az egészségmegőrzés érdekében a mozgásra is figyelmet kívánunk fordítani, ezért sportos, táncos foglakozások szervezését is tervezzük.

Horizontális tanulás biztosítása

Az iskolai felzárkózást és a tanulást segítő foglakozások keretében négy tantárgy (magyar, matematika, angol és német nyelv esetén) két csoportban a felzárkózást segítő foglalkozásokkal történő megsegítést biztosítunk; ahol szaktanárok segítségével pótolhatják hiányosságaikat, illetve kérhetnek segítséget az órákra történő felkészüléshez.

Uzsonna, tanszer, ruhanemű, mozi-színházlátogatás

Tapasztalatunk alapján több esetben az alapvető szükségletek kielégítésére sem rendelkeznek elegendő anyagi forrással, ezért a szociális hátrányok kompenzálásának érdekében szeretnénk pályázati támogatásból számukra a foglalkozások ideje alatt uzsonnát, ezen túl pedig a szükségleteknek megfelelően tanszert, egészségügyi csomagot, ruhaneműt, könyvet, stb. vásárolni, illetve elvinni őket színházba és moziba.

Kedvezményezett neve: ROMNIBUS Egyesület
Projekt címe:  “A fakanálon túl”
Támogatás összege: 30 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezés dátuma: 2019.09.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00096
Back To Top