skip to Main Content
ROMNIBUS Egyesület - 3868 Encs, Fő út 42. +3630 633 03 63 romnibus@romnibus.hu

2017

Az egyesület alapcél szerinti feladatai érdekében folyamatos partneri viszonyok fenntartására törekszik. Eddigi működésünk során az Egyesület vagy kitalált és megtervezett programokat ill. azok tartalmi elemeit, vagy spontán, „ad-hoc” jelleggel reagált egy-egy kialakult helyzetre. Egy ilyen spontán reakciók halmazából született a „Forrás Pont” megnevezésű programunk is, ami az évek folyamán kristálytisztán a mindennapi működésünk során keletkező célcsoporti igényekből, visszajelzésekből és feladatokból kelt életre.

A program tartalmi eleme két nagy halmazra osztható:

  1. Lakossági igények

Az egyesület egyéb programjai mellett működése során szinte kezdetektől napi rutinfeladatnak számított a különböző közintézmények funkcióinak, feladatainak és szolgáltatásainak részleges átvevése majd továbbítása az érdeklődők felé.

Közintézmények (pl. önkormányzat, járási hivatal, családsegítő szolgálat stb.) lakosság számára nyújtható szolgáltatásaink lehetőségei, cégek, civilek által nyújtott szolgáltatások (pl. álláslehetőség, képzés, önkéntesség stb.)

A folyamat sikeressége véleményünk szerint az lehet, hogy az állampolgárok igénylik a személyes segítséget a közintézményi rendszerek eligazodásában, általuk nyújtott szolgáltatások feltételrendszerének pontos megismerésében, egyáltalán az információk és lehetőségek időben történő átadásában, tájékoztatásban.

  1. Civil szféra (nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, nonprofit cégek)

Másik ilyen spontán kialakult feladatunk lett, a civil szféra és a nemzetiségi kérdésekben működő intézmények közös kohéziója. Sajnos kevés lehetőség adódik a vidéki szervezeteknek egymással közösen bármilyen kapcsolatot kiépíteni, esetlegesen közös erőforrások használására, megosztására. Erre viszont nagy szükség van, amit a tenni és létezni akaró intézmények igényelnek is. Egyik legfontosabb közös erőforrás: az információ Közintézmények (pl. minisztériumok, járási hivatal) felhívásai, jogszabályai, kormányrendeletei, közfeladatokat is ellátó nonprofit cégek, civil szervezetek szolgáltatásai (pl. Civil Információs Centrum, Új Széchenyi Programiroda, LEADER Egyesületek), Civil szervezetek és nonprofit cégek szolgáltatásai

Vagyis elindult egyfajta „multitasking” folyamat, amit a mindennapi élet hívott életre, és amit a mai napig is gyakorlunk. Ennek a folyamatnak tovább erősítéseként a civil és nemzetiségi szférát érintő kiadványokat, szóróanyagokat, elektronikus és írott szakmai sajtót kezelünk, a minél pontosabb, tartalmasabb és “kézzel fogható” erőforrás átadásában.

Mérföldkő volt a program életében egy megyei rendezvény (B-A-Z Megye) megrendezése, ahol jelenlétükkel és előadásukkal is kifejezték a különböző intézmények együttműködési hajlandóságukat. Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy rendezvényünket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Dísztermében tarthattuk, valamint hogy Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke, fővédnöke és előadója is volt.

Back To Top