skip to Main Content
ROMNIBUS Egyesület - 3868 Encs, Fő út 42. +3630 633 03 63 romnibus@romnibus.hu

Gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő programok beindítása, és az ehhez kapcsolódó képzési, szakmaszerzési lehetőségek megkeresése és megteremtése, vállalkozóvá válás segítése, kezdő vállalkozások beindítása, vállalkozói tanácsadás, valamint a közcélú illetve közmunka programokban való aktív részvétel.

Oktatási, iskolai felzárkózást célzó programok generálása, iskolai tehetséggondozás, valamint készségfejlesztési tréningek, táborok tartása:

 • tanulásmódszertani tréningek nyújtása,
 • komplex oktatási, nevelési és képzési programok kidolgozása, indítása,
 • oktatási tartalmak fejlesztése, felnőttképzés, és szakképzési akkreditált program indítása,
 • új pedagógiai módszerek meghonosítása, terjesztése,
 • gyermekek célzott (tudás, képesség és kompetencia) mérése, értékelése és fejlesztése
 • hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek társadalmi integrációjának (képzésének, foglalkoztatásának) elősegítése
 • nevelési, oktatási, képesség fejlesztési és ismeretterjesztési programok megvalósítása,
 • munkaerőpiaci mérések és fejlesztések kidolgozása, kivitelezése, értékelése,
 • oktatási, foglalkoztatási és szociális programok, projektek megvalósítása,
 • egyéb közoktatást, szakképzést és felnőttképzést támogató, valamint egyéb kulturális és tudományos tevékenység.

Gyermekeknek és fiataloknak ifjúsági táborok és programok tartása, készségfejlesztő és az iskolai tanulást és felzárkóztatást segítő integrációs gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

 • Fiatalok érdekképviselete.
 • A fiatalok számára hasznos, értékközvetítő, csapatépítő programok szervezése, megvalósítása.
 • Helység és lehetőség biztosítása kulturális, szabadidős, oktatási és nevelési tevékenységek folytatására.
 • Általános emberi értékek (humánusság, szolidaritás, tolerancia) képviselete és közvetítése a fiatalság felé.
 • Ifjúsági szervezetek és kezdeményezések támogatása.
 • Közösségi és kulturális élet fejlesztése, különös tekintettel a fiatalokra.
 • Fiatalok tudatos fogyasztóvá válásának elősegítése.
 • Tréning tanácsadás biztosítása.
 • Családbarát közgondolkodás kialakítása.
 • Tábor, kirándulás szervezése, bonyolítása.
 • Nemzetközi csereprogramok bonyolítása.
 • Önkéntesek fogadása, küldése.

Szociális helyzetjavítás, ahol kardinális fókusz a lakáskörülmények javítása, az utca, a telep fizikai körülményeinek javítása (szegény ill. romatelep estében felszámolásra, a lakosok településre történő beintegrálására való törekvés).

Szociálisan rászorult emberek (nagycsaládosok, időskorúak és fogyatékkal élők is) gondozása, nekik szociális szolgáltatások nyújtása.

Egészséges életmódod hirdető programok, tájékoztató fórumok tarása, mentálhigiéniás tanácsadási szolgáltatások kiterjesztése.

 • Egészségtudatos életmód folytatására nevelés, arra való áttérés elősegítése, helyes táplálkozásra nevelés – különösen a fiatalok részére.
 • Fiatalok gyakorlati életre való nevelése, széles látókörűség elsajátítására való hajlamosítás a nem formális oktatás alkalmazásával.
 • Káros szenvedélyektől mentes életre való nevelés.
 • Drog prevenció
 • Egészségnap, egészség témájú rendezvények szervezése lebonyolítása, tájékoztatás biztosítása.

Sporttevékenység, a tehetséggondozás és a tehetséges embereknek a sport területén fellelhető potenciális érvényesülési lehetőségeik segítése, megteremtése.

 • Spottáborok, sportvetélkedők szervezése
 • tömegsport alkalmak megrendezése,
 • sportot népszerűsítő kampány lebonyolítása, rendezvény megszervezése.

Ösztönzi a cigány/roma és más kultúrák megismerését, kulturális készségfejlesztő táborokat, tréningeket, klubokat szervez. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek alapos többoldalú megismerése nélkülözhetetlen a hatékony együttműködéshez.

Tudományos illetve kutatói tevékenységet végez az Egyesület célterületeire vonatkozóan (gazdasági, marketing, társadalmi, szociológiai kutatás), amely hozzájárul a célcsoport és a problémák mélyebb megismeréséhez. Kutatási eredményeit nyilvánosságra hozza, azokat publikálja.

 • Kutatás fejlesztés támogatása.
 • Kutatási és fejlesztési tevékenység kifejtése.
 • Tudományos tevékenység ellátására.
 • Tudomány területén rendezvények megszervezése.

A környezetvédelem, a környezettudatos életmód és a fenntartható fejlődés érdekében környezettudatos magatartás és öntöző kampányok indítása, valamint törekvés a környezetkímélő infrastruktúra használatára, a megújuló és alternatív energiaforrások minél szélesebb körű felhasználására, népszerűsítésére.

A közrend védelme és a különböző katasztrófák elhárítása érdekében együttműködik a hatóságokkal, segít a különböző ilyen jellegű munkálatokban.

 • Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi programok kidolgozása, kivitelezése
 • Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi programok megszervezése lebonyolítása.

Más szervezetekkel (a célok egyezése esetében) együttműködik, törekszik a kohézióra, nekik szolgáltatásokat nyújt, illetve a nemzetközi együttműködésben is partner.

 • Az egyesület fenti céljainak érdekében részt vesz pályázatokon, illetve rendszeres ír ki pályázatot.

Közösségfejlesztés, közösség építés, az alábbi tevékenységeken keresztül:

 • Közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása.
 • a térség jó hírnevének erősítése, értékeinek széles körben történő megismertetése népszerűbbé tétele.
 • Nagy rendezvények megszervezése.

Kultúra terjesztése, turisztika, idegenforgalom erősítése, kulturális feladatellátás az alábbi tevékenységeken keresztül:

 • Kulturális rendezvények támogatása.
 • Kulturális rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása, megrendezése, koordinálása.
 • Idegenforgalmi turisztikai látványosságok népszerűsítése a térségben,
 • turisztikai, idegenforgalmi célpont kialakítása, megóvása a térségben,
 • turisztikai attrakció megvalósítása,
 • szálláshely létesítése, üzemeltetése,

Tehetségazonosítás, tehetségkutatás az alábbi tevékenységeken keresztül:

 • Tehetséges fiatalok azonosítása, gondozása, fejlesztése.
 • Tehetséges fiatalok támogatása tudományos, művészeti és kulturális területeken.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Emberi és állampolgári jogok védelme, valamint a társadalmi párbeszéd, részvétel biztosítása.

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, kisebbségvédelem, érdekképviselet, az esélyegyenlőség érdekében.

Településfejlesztés, Területfejlesztés, vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés, a vidékfejlesztési és a helyi civil társadalom fejlesztését elősegítő programok generálása, támogatása, valamint a foglalkoztatást elősegítő információs, tanácsadási, képzési szolgáltatások működtetése, illetve a szociális problémák mérséklése, partnerségi projektek életre hívásával, általános és specifikus fejlesztési koncepciók, stratégia tervek kidolgozásával, kutatási partnerséggel, képzési projektekkel, szolgáltatás- és szervezetfejlesztéssel segíti elő a régió közösségeinek életét három meghatározó területen: a civil társadalom erősítése, a vidékfejlesztés és a foglalkoztatás élénkítése.

Back To Top